DBBLBDDH SWIFT code

DUTCH-BANGLA BANK LTD

SWIFT code DBBLBDDH

Bank: DUTCH-BANGLA BANK LTD

Country: Bangladesh

City: DHAKA

Address: SENAKALYAN BHABAN, 195, MOTIJHEEL C/A

Postcode: 1000

DUTCH-BANGLA BANK LTD Branches

SWIFT Branch Name Branch City Branch Address
DBBLBDDH102 DUTCH-BANGLA BANK LTD CHITTAGONG QUADERI CHANMBER, 37, AGRABAD C/A
DBBLBDDH996 DUTCH-BANGLA BANK LTD CHITTAGONG HOSSAIN COURT, FLOOR 3, 75, AGRABAD COMMERCIAL AREA
DBBLBDDH155 DUTCH-BANGLA BANK LTD CHITTAGONG YAKUB BHABAN, 260 KHATUNGONJ
DBBLBDDH901 DUTCH-BANGLA BANK LTD CHITTAGONG CHITTAGONG EPZ BRANCH, ISLAM MANSION FLOOR 1, 6606 SOUTH HALISHAHAR, BONDOR
DBBLBDDH103 DUTCH-BANGLA BANK LTD DHAKA BLOCK-C, PLOT-75, KAMAL ATATURK AVENUE,, BANANI
DBBLBDDH995 DUTCH-BANGLA BANK LTD DHAKA ZERIN MANSION, FLOOR 3RD, 55, MOTIJHEEL C/A
DBBLBDDHCTS DUTCH-BANGLA BANK LTD DHAKA 315/B, TEJGAON I/A
DBBLBDDH122 DUTCH-BANGLA BANK LTD DHAKA BAIPAIL, ASHULIA
DBBLBDDH110 DUTCH-BANGLA BANK LTD DHAKA HOUSE 500-A/1, ROAD NO 8, DHANMONDI R/A
DBBLBDDH116 DUTCH-BANGLA BANK LTD DHAKA PLOT 6, BLOCK-CES (F), 72 GULSHAN AVENUE
DBBLBDDH118 DUTCH-BANGLA BANK LTD DHAKA 114, 115, 116, ISLAMPUR
DBBLBDDH107 DUTCH-BANGLA BANK LTD DHAKA BSRS BUILDING, KAWRAN BAZAR
DBBLBDDH101 DUTCH-BANGLA BANK LTD DHAKA PURBANI ANNEX, 1, DILKUSHA C/A
DBBLBDDH114 DUTCH-BANGLA BANK LTD DHAKA KHAJA TOWER, 95 MOHAKHALI COMMERCIAL AREA
DBBLBDDH105 DUTCH-BANGLA BANK LTD DHAKA ZERIN MANSION, 55, MOTIJEEL C/A
DBBLBDDH104 DUTCH-BANGLA BANK LTD DHAKA 165 NABABPUR ROAD
DBBLBDDH117 DUTCH-BANGLA BANK LTD DHAKA PLOT NO.7, ROAD NO.7, SECTOR NO.4, UTTARA MODEL TOWN
DBBLBDDH111 DUTCH-BANGLA BANK LTD NARAYANGANJ 60 B.B. ROAD
DBBLBDDH106 DUTCH-BANGLA BANK LTD NARAYANGANJ S.M. MALEH ROAD, 45, (OLD) S.M. MALEH ROAD
DBBLBDDH109 DUTCH-BANGLA BANK LTD NARSINGHDI MADHABDI BAZAR
DBBLBDDH902 DUTCH-BANGLA BANK LTD SAVAR DHAKA EPZ BRANCH, BAIPAIL
Top